Laravel

ЖАҢАЛЫҚТАР

Артқа

Құрметті құнды қағаздарды ұстаушылар,

«Capital Bank Kazakhstan» АҚ құнды қағаздарды ұстаушылардың мүдделеріне қатысты қызметіндегі өзгерістер (директорлар кеңесінің қабылдаған шешімдері) туралы хабарлайды

2016 жылғы 30 наурызда «Capital Bank Kazakhstan» АҚ-ның (бұдан әрі - Банк) Директорлар кеңесі Банкпен ерекше қатынаста байланысқан тұлғалармен мәміле жасау туралы және жасалуына қызығушылық бар мәмілені жасау туралы шешім қабылдады.

Байланыс телефоны:

Болат Каримович Талтанов, Заң департаменті,

+7 (727) 331 66 77 (і.н.: 5234), E-mail: BTaltanov@capitalbank.kz