Laravel

ЖАҢАЛЫҚТАР

Артқа

Capital Bank Kazakhstan» АҚ құнды қағаздарды ұстаушылардың мүдделеріне қатысты қызметіндегі өзгерістер (директорлар кеңесінің қабылдаған шешімдері) туралы хабарлайды

2016 жылғы 06 маусым, 17:00

2016 жылғы 1 маусымда «Capital Bank Kazakhstan» АҚ-ның (бұдан әрі - Банк) Директорлар кеңесі Банктің қарапайым акцияларын орналастыру туралы және Банкпен ерекше қатынаста байланысқан тұлғамен Банктің қарапайым акцияларын орналастыру барысында жасалатын мәмілені бекіту туралы шешім қабылдады.

Байланыс телефоны: Болат Каримович Талтанов, Заң департаменті, +7 (727) 331 66 77 (і.н.: 5234), E-mail: BTaltanov@capitalbank.kz