Laravel

ЖАҢАЛЫҚТАР

Артқа

Құрметті клиенттер!

Құрметті клиенттер,

Сіздерге төлем карточкалар бойынша тарифтерге енгізілген өзгерістердің (Банктің Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 20 желтоқсандағы № CD/16 шешімі) 2017 жылғы 4 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетіндігін хабарлаймыз.

Қолжетімділік құралы төлем карточкасы болып табылатын банктік шот бойынша қалдыққа сыйақы есептеу мөлшері мен шартын және берілетін Cashback мөлшері бойынша нақтылауға қатысты «Жалақылық» тарифіне редакциялық түзетулер енгізілді.

Карточкалық өнімдер бойынша жалпы тарифтерге дебеттік және несиелік төлем карточкалары үшін аударымдық операциялар бойынша қызмет көрсету желісіне байланысты толықтырулар енгізілді.