FATCA

Артқа

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) АҚШ-ның «Шетелдік шоттарды салықтық бақылау туралы» Заңы 2014 жылғы 01 шілдеден бастап күшіне енді. «Capital Bank Kazakhstan» АҚ АҚШ-ның Федералды Салық қызметінің сайтында тіркеуден өтті және FATCA талаптарын сақтайтын барлық қаржылық институттарға қосылған қатысушы болып табылады. Банк бас жеке сәйкестендіру кодын (GIIN) алды. GIIN – M12W4J.99999.SL.398 FATCA сұрақтары бойынша Банктің жауапты тұлғасы: Комплаенс-бақылау департаментінің директоры-комплаенс бақылаушы Олжас Елеусизов